ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น หากมีความประสงค์ต้องการนำไปใช้โปรดทำการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ
Geographically Location Search
จังหวัด
เขต / อำเภอ
ทั้งหมด
แขวง / ตำบล
ทั้งหมด
ผลการค้นหา จำนวน 6666 รายการ
หน้า 59 / 1334 จำนวน 5 รายการ
20807.jpg
ข้อมูลสำนักงานที่ดินและอาคารชุด
ชื่ออาคารชุด
ศรีไทยคอนโด 3 (20807)
จำนวนอาคาร
1 จำนวนชั้น 5 จำนวนห้องชุด 143
สถานที่ตั้ง
บางมด ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
20808.jpg
ข้อมูลสำนักงานที่ดินและอาคารชุด
ชื่ออาคารชุด
อิสรเพลส (20808)
จำนวนอาคาร
1 จำนวนชั้น 8 จำนวนห้องชุด 78
สถานที่ตั้ง
เกาะท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
20809.jpg
ข้อมูลสำนักงานที่ดินและอาคารชุด
ชื่ออาคารชุด
เคหะสุขสวัสดิ์ 2 (20809)
จำนวนอาคาร
3 จำนวนชั้น 5 จำนวนห้องชุด 594
สถานที่ตั้ง
บางปะกอก ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
20810.jpg
ข้อมูลสำนักงานที่ดินและอาคารชุด
ชื่ออาคารชุด
เคหะสุขสวัสดิ์ 1 (20810)
จำนวนอาคาร
2 จำนวนชั้น 5 จำนวนห้องชุด 300
สถานที่ตั้ง
บางปะกอก ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
20811.jpg
ข้อมูลสำนักงานที่ดินและอาคารชุด
ชื่ออาคารชุด
ศรีไทยคอนโด 4 (20811)
จำนวนอาคาร
1 จำนวนชั้น 5 จำนวนห้องชุด 143
สถานที่ตั้ง
บางมด ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หน้า 59 / 1334 จำนวน 5 รายการ
Back